Thể loại:

computer files

Đăng ký theo dõi computer files phát âm

  • phát âm gif
    gif [en]
  • phát âm pliki
    pliki [pl]