Thể loại:

computer files

Đăng ký theo dõi computer files phát âm

  • phát âm gif gif [en]
  • phát âm pliki pliki [pl]