Thể loại:

comunicació

Đăng ký theo dõi comunicació phát âm

  • phát âm mòbil
    mòbil [ca]