Thể loại:

consonant combo

Đăng ký theo dõi consonant combo phát âm

  • phát âm CH
    CH [es]