Thể loại:

contraccións dos pronomes persoais

Đăng ký theo dõi contraccións dos pronomes persoais phát âm

 • phát âm mas mas [es]
 • phát âm del del [it]
 • phát âm Cha Cha [ss]
 • phát âm dela dela [pt]
 • phát âm delas delas [pt]
 • phát âm vola vola [cs]
 • phát âm nel nel [it]
 • phát âm Llo Llo [gl]
 • phát âm neles neles [gl]
 • phát âm cho cho [gl]
 • phát âm Nola Nola [it]
 • phát âm nolo nolo [gl]
 • phát âm llelo llelo [gl]
 • phát âm llas llas [gl]
 • phát âm llos llos [gl]
 • phát âm Nelas Nelas [pt]
 • phát âm volos volos [gl]
 • phát âm llelas llelas [gl]
 • phát âm lla lla [gl]
 • phát âm nolos nolos [gl]
 • phát âm llelos llelos [gl]
 • phát âm nolas nolas [gl]
 • phát âm llela llela [gl]