Thể loại:

corazón

Đăng ký theo dõi corazón phát âm

  • phát âm bihotz bihotz [eu]
  • phát âm cöör cöör [lmo]
  • phát âm core core [en]
  • phát âm häerz häerz [lb]
  • Ghi âm từ inana inana [rap] Đang chờ phát âm
  • phát âm kè [ht]
  • Ghi âm từ mahatu mahatu [rap] Đang chờ phát âm