Thể loại:

currency symbol

Đăng ký theo dõi currency symbol phát âm

 • phát âm $ $ [en]
 • phát âm ₴ [uk]
 • phát âm ₩ [en]
 • phát âm ₹ [da]
 • phát âm ₦ [da]
 • phát âm ₮ [da]
 • phát âm ₫ [yue]
 • phát âm ₭ [da]
 • phát âm ₺ [da]
 • phát âm ₱ [da]
 • phát âm ₧ [es]
 • phát âm ₪ [da]
 • phát âm ₸ [da]
 • phát âm ₲ [da]
 • phát âm ₽ [da]
 • phát âm ₵ [da]
 • phát âm ₻ [da]
 • phát âm £ (Livre Sterling) £ (Livre Sterling) [fr]
 • phát âm ₼ [da]