Thể loại:

Đăng ký theo dõi dǎ phát âm

  • phát âm 打 [zh]