Thể loại:

demonstratives

Đăng ký theo dõi demonstratives phát âm

  • phát âm tio
    tio [eo]
  • phát âm 기아
    기아 [ko]