Thể loại:

demonstratives

Đăng ký theo dõi demonstratives phát âm

  • phát âm 기아 기아 [ko]
  • phát âm tio tio [eo]