Thể loại:

diminutive names

Đăng ký theo dõi diminutive names phát âm

 • phát âm sol
  sol [fr]
 • phát âm ton
  ton [fr]
 • phát âm met
  met [en]
 • phát âm Lena
  Lena [en]
 • phát âm zona
  zona [es]
 • phát âm Janet
  Janet [en]
 • phát âm sera
  sera [it]
 • phát âm Lina
  Lina [de]
 • phát âm Tina
  Tina [es]
 • phát âm cita
  cita [es]
 • phát âm cela
  cela [fr]
 • phát âm mila
  mila [oc]
 • phát âm Iona
  Iona [ca]
 • phát âm ger
  ger [ro]
 • phát âm Laia
  Laia [ca]
 • phát âm bela
  bela [eo]
 • phát âm tonic
  tonic [en]
 • phát âm mena
  mena [es]
 • phát âm gé
  [ga]
 • phát âm lau
  lau [eu]
 • phát âm Magda
  Magda [de]
 • phát âm fel
  fel [hu]
 • phát âm mand
  mand [da]
 • phát âm Josefina
  Josefina [ca]
 • phát âm Toni
  Toni [hr]
 • phát âm Xico
  Xico [es]
 • phát âm Cinto
  Cinto [pt]
 • phát âm Tiana
  Tiana [ca]
 • phát âm nasi
  nasi [pt]
 • phát âm guida
  guida [sv]
 • phát âm pep
  pep [sv]
 • phát âm tori
  tori [fi]
 • phát âm Pepa
  Pepa [ca]
 • phát âm Tino
  Tino [es]
 • phát âm xita
  xita [mt]
 • phát âm Minguet
  Minguet [fr]
 • phát âm tià
  tià [oc]
 • phát âm fina
  fina [es]
 • phát âm deri
  deri [tr]
 • phát âm deu
  deu [ca]
 • phát âm sendo
  sendo [pt]
 • phát âm pó
  [pt]
 • phát âm cila
  cila [pt]
 • phát âm tasar
  tasar [es]
 • phát âm Jep
  Jep [ca]
 • phát âm Ximo
  Ximo [ca]
 • phát âm veva
  veva [sv]
 • phát âm tana
  tana [scn]
 • phát âm triu
  triu [cs]
 • phát âm Cesc
  Cesc [ca]
 • phát âm tonya
  tonya [ca]
 • phát âm Lari
  Lari [fi]
 • phát âm Colau
  Colau [ca]
 • phát âm Cesca
  Cesca [de]
 • phát âm gracieta
  gracieta [es]
 • phát âm felet
  felet [sv]
 • phát âm Poldo
  Poldo [it]
 • phát âm bros
  bros [is]
 • phát âm Serrat
  Serrat [ca]
 • phát âm Quim
  Quim [ca]
 • phát âm Xesca
  Xesca [ca]
 • phát âm sebi
  sebi [eo]
 • phát âm mià
  mià [oc]
 • phát âm Xanet
  Xanet [ca]
 • phát âm Tòfol
  Tòfol [ca]
 • phát âm Montserrateta
  Montserrateta [ca]
 • phát âm Jaumic
  Jaumic [ca]
 • phát âm Sindo
  Sindo [ca]
 • phát âm Ximoi
  Ximoi [ca]
 • phát âm Xicoi
  Xicoi [ca]
 • phát âm Sumpteta
  Sumpteta [ca]
 • phát âm Pepeta
  Pepeta [ca]
 • phát âm Finona
  Finona [ca]
 • phát âm Quelones
  Quelones [ca]
 • phát âm Cisca
  Cisca [ca]
 • phát âm Tinet
  Tinet [ca]
 • phát âm Beló
  Beló [ca]
 • phát âm Joanic
  Joanic [ca]
 • phát âm Xandri
  Xandri [ca]
 • phát âm Pepet
  Pepet [ca]
 • phát âm Vador
  Vador [ca]
 • phát âm Cenç
  Cenç [ca]
 • phát âm Gràcia
  Gràcia [ca]
 • phát âm Sidret
  Sidret [ca]
 • phát âm Laions
  Laions [ca]
 • phát âm Cià
  Cià [ca]
 • phát âm Fatoş
  Fatoş [tr]
 • phát âm Miquelic
  Miquelic [ca]
 • phát âm Quel Queló
  Quel Queló [ca]
 • phát âm Ciset
  Ciset [ca]
 • phát âm Bieló
  Bieló [ca]
 • phát âm Quimet
  Quimet [ca]
 • phát âm Tista
  Tista [ca]
 • phát âm Rateta
  Rateta [ca]
 • phát âm Ximet
  Ximet [ca]
 • phát âm Vadoret
  Vadoret [ca]
 • phát âm Cintet
  Cintet [ca]
 • phát âm Cisquet
  Cisquet [ca]
 • phát âm Josepona
  Josepona [ca]
 • phát âm Finota
  Finota [ca]