Thể loại:

dito

Đăng ký theo dõi dito phát âm

  • phát âm déo
    déo [vec]