Thể loại:

doméstico

Đăng ký theo dõi doméstico phát âm

  • phát âm cão
    cão [pt]