Thể loại:

England

Đăng ký theo dõi England phát âm

 • phát âm Roughton Roughton [en]
 • phát âm Powderham Castle Powderham Castle [en]
 • phát âm A NIghtingale Sang in Berkeley Square A NIghtingale Sang in Berkeley Square [en]
 • phát âm Nuneham Courtenay Nuneham Courtenay [en]
 • phát âm Chirbury Chirbury [en]
 • phát âm Bodleian Library Bodleian Library [en]
 • phát âm Kilpeck Kilpeck [en]
 • phát âm Sedbusk Sedbusk [en]
 • phát âm Edington Edington [en]
 • phát âm Aysgarth Aysgarth [en]
 • phát âm Hilmarton Hilmarton [en]
 • phát âm Isis Isis [en]
 • phát âm polony polony [en]
 • phát âm Childwickbury Childwickbury [en]
 • Ghi âm từ Dominic Iorfa Dominic Iorfa [en] Đang chờ phát âm
 • phát âm Gary Bowyer Gary Bowyer [en]
 • Ghi âm từ Aldworth Aldworth [en | es] Đang chờ phát âm
 • phát âm Ashbury Ashbury [en]
 • phát âm Clench Common Clench Common [en]
 • phát âm cadley cadley [gv]
 • Ghi âm từ Savernake Savernake [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Shuthonger Shuthonger [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Blaisdon Blaisdon [en] Đang chờ phát âm
 • phát âm Westbury-on-Severn Westbury-on-Severn [en]
 • Ghi âm từ Dymock Dymock [en] Đang chờ phát âm
 • phát âm Gamages Gamages [en]
 • phát âm Calshot Calshot [en]
 • phát âm Missenden Missenden [en]
 • phát âm The Three Lions The Three Lions [en]
 • Ghi âm từ Tangmere Tangmere [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Wanborough Wanborough [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Danny Batth Danny Batth [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Henri Lansbury Henri Lansbury [en] Đang chờ phát âm
 • phát âm Bitton Bitton [de]
 • phát âm Etruria Etruria [it]
 • phát âm Dagenham Dagenham [en]
 • Ghi âm từ Stainton Stainton [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Gedney Gedney [en | es] Đang chờ phát âm
 • phát âm Somersham Somersham [en]
 • phát âm Leybourne Leybourne [en]
 • Ghi âm từ Hoole Hoole [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Isle of Axholme Isle of Axholme [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Swaby Swaby [en] Đang chờ phát âm
 • phát âm Worcestershire Worcestershire [en]
 • Ghi âm từ Carrutherstown Carrutherstown [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Andrew Tutte Andrew Tutte [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Kyel Reid Kyel Reid [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Kassam Stadium Kassam Stadium [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Crosthwaite Crosthwaite [en | es] Đang chờ phát âm
 • phát âm Swaythling Swaythling [en]
 • phát âm Jorge Grant Jorge Grant [en]
 • phát âm Newmarket Newmarket [en]
 • phát âm Bisley Bisley [en]
 • phát âm Pitton Pitton [en]
 • phát âm Pulloxhill Pulloxhill [en]
 • phát âm Bygrave Bygrave [en]
 • phát âm Renhold Renhold [en]
 • phát âm Houghton Conquest Houghton Conquest [en]
 • phát âm Morwenstow Morwenstow [en]
 • phát âm Wimpole Wimpole [en]
 • phát âm Donmar Warehouse Donmar Warehouse [en]
 • phát âm Stoodleigh Stoodleigh [en]
 • phát âm Hazlemere Hazlemere [en]
 • Ghi âm từ Logris Logris [cy] Đang chờ phát âm
 • phát âm Logres Logres [es]
 • phát âm Lloegyr Lloegyr [cy]
 • Ghi âm từ Loegria Loegria [cy] Đang chờ phát âm
 • phát âm トミー・ロビンソン トミー・ロビンソン [ja]
 • phát âm Fylde Fylde [da]
 • phát âm Ayot St Lawrence Ayot St Lawrence [en]
 • phát âm Uffington Uffington [en]
 • phát âm Applethwaite Applethwaite [en]
 • phát âm Rhinefield Rhinefield [en]
 • phát âm Palace of Placentia Palace of Placentia [en]
 • phát âm New Forest New Forest [en]
 • phát âm sceptre'd isle sceptre'd isle [en]
 • phát âm コッツウォルズ コッツウォルズ [ja]
 • phát âm 英国人 英国人 [zh]
 • phát âm Twice Brewed Twice Brewed [en]
 • phát âm Once Brewed Once Brewed [en]
 • phát âm Greenhead Greenhead [en]
 • phát âm RAF Brize Norton RAF Brize Norton [en]
 • phát âm Godminster Godminster [en]
 • phát âm Diamond Head Diamond Head [en]
 • phát âm Donington Donington [en]
 • phát âm Quenington Quenington [en]
 • phát âm St Osyth St Osyth [en]
 • phát âm jaywick jaywick [en]
 • phát âm ardleigh ardleigh [en]
 • phát âm Arley Arley [en]
 • phát âm Braceby Braceby [en]
 • phát âm Roos Roos [nl]
 • phát âm Datchet Datchet [en]
 • phát âm Boveney Boveney [en]
 • phát âm chila chila [es]
 • phát âm Stoneleigh Stoneleigh [en]
 • phát âm 영국 영국 [ko]
 • phát âm 英国 英国 [zh]
 • phát âm Bury St Edmonds Bury St Edmonds [en]
 • phát âm River Cam River Cam [en]