Thể loại:

England

Đăng ký theo dõi England phát âm

 • Ghi âm từ Stainton Stainton [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Gedney Gedney [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Hoole Hoole [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ingila Ingila [ha] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Kassam Stadium Kassam Stadium [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Keynwynn Keynwynn [kw] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Lanviok Lanviok [kw] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Wanborough Wanborough [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Aldworth Aldworth [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Egloshal Egloshal [kw] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Isle of Axholme Isle of Axholme [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Lanwenep Lanwenep [kw] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Tangmere Tangmere [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Dymock Dymock [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Henri Lansbury Henri Lansbury [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Kyel Reid Kyel Reid [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Shuthonger Shuthonger [en] Đang chờ phát âm