Thể loại:

England

Đăng ký theo dõi England phát âm

 • Ghi âm từ Egloshal Egloshal [kw] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Gedney Gedney [en | es] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Gwynnwalow Gwynnwalow [kw] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Henri Lansbury Henri Lansbury [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Hoole Hoole [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ingila Ingila [ha] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Isle of Axholme Isle of Axholme [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Karardhek Karardhek [kw] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Kassam Stadium Kassam Stadium [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Keynwynn Keynwynn [kw] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Kyel Reid Kyel Reid [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Lannwydhek Lannwydhek [kw] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Lansulien Lansulien [kw] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Lanviok Lanviok [kw] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Lanwenep Lanwenep [kw] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Loegria Loegria [cy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Logris Logris [cy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Lostwydhyel Lostwydhyel [kw] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Savernake Savernake [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Shuthonger Shuthonger [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Stainton Stainton [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Swaby Swaby [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Tangmere Tangmere [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Wanborough Wanborough [en] Đang chờ phát âm