Thể loại:

English

Đăng ký theo dõi English phát âm

 • Ghi âm từ Capsicum baccatum Capsicum baccatum [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Frances de la Tour Frances de la Tour [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Seorus Seorus [gd] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Callum Turner Callum Turner [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Charles Thackrah Charles Thackrah [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ tahitanga tahitanga [mi] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ amition amition [abq] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ମଇଁଷି ମଇଁଷି [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ aNOHA aNOHA [mi] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ díspeagadh díspeagadh [ga] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Luke Vibert Luke Vibert [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Sir Thomas Mauleverer Sir Thomas Mauleverer [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ tatoa tatoa [mi] Đang chờ phát âm