Thể loại:

English language origin

Đăng ký theo dõi English language origin phát âm

  • phát âm gej gej [pl]