Thể loại:

Euro-loanwords (tt)

Đăng ký theo dõi Euro-loanwords (tt) phát âm