Thể loại:

förnamn

Đăng ký theo dõi förnamn phát âm

 • phát âm Charlotte Charlotte [en]
 • phát âm James James [en]
 • phát âm Jacob Jacob [fr]
 • phát âm Björn Björn [sv]
 • phát âm uno uno [es]
 • phát âm Louise Louise [en]
 • phát âm Caroline Caroline [en]
 • phát âm Irene Irene [es]
 • phát âm Elaine Elaine [en]
 • phát âm Yvonne Yvonne [en]
 • phát âm Beatrice Beatrice [en]
 • phát âm Evelyn Evelyn [en]
 • phát âm Madeleine Madeleine [en]
 • phát âm Vincent Vincent [en]
 • phát âm Lucas Lucas [fr]
 • phát âm Kent Kent [sv]
 • phát âm Augusta Augusta [en]
 • phát âm Ursula Ursula [en]
 • phát âm Charles Charles [en]
 • phát âm Douglas Douglas [en]
 • phát âm Samuel Samuel [es]
 • phát âm Julia Julia [en]
 • phát âm Marie Marie [en]
 • phát âm George George [en]
 • phát âm Jane Jane [en]
 • phát âm Walter Walter [en]
 • phát âm Henry Henry [en]
 • phát âm Alicia Alicia [en]
 • phát âm André André [pt]
 • phát âm Tim Tim [en]
 • phát âm Kevin Kevin [en]
 • phát âm Jonathan Jonathan [en]
 • phát âm Simon Simon [fr]
 • phát âm Patrick Patrick [de]
 • phát âm Cristina Cristina [es]
 • phát âm Jack Jack [en]
 • phát âm Olivia Olivia [en]
 • phát âm Carolina Carolina [en]
 • phát âm Siri Siri [en]
 • phát âm Signe Signe [fr]
 • phát âm Margaret Margaret [en]
 • phát âm Solveig Solveig [fr]
 • phát âm Kjell Kjell [sv]
 • phát âm William William [en]
 • phát âm Elise Elise [de]
 • phát âm Edward Edward [en]
 • phát âm Ruth Ruth [en]
 • phát âm Astrid Astrid [sv]
 • phát âm set set [en]
 • phát âm Sebastian Sebastian [en]
 • phát âm Noah Noah [en]
 • phát âm Thor Thor [da]
 • phát âm Annie Annie [en]
 • phát âm Edgar Edgar [en]
 • phát âm Johan Johan [nl]
 • phát âm Cecilia Cecilia [en]
 • phát âm Rebecca Rebecca [en]
 • phát âm Angela Angela [de]
 • phát âm Melissa Melissa [en]
 • phát âm Erik Erik [sv]
 • phát âm Lydia Lydia [en]
 • phát âm Natalia Natalia [it]
 • phát âm Felix Felix [en]
 • phát âm Fanny Fanny [en]
 • phát âm Ellie Ellie [en]
 • phát âm Levi Levi [eo]
 • phát âm Linnea Linnea [fi]
 • phát âm Nancy Nancy [fr]
 • phát âm stella stella [it]
 • phát âm Reine Reine [fr]
 • phát âm Estelle Estelle [fr]
 • phát âm Magnus Magnus [no]
 • phát âm Ove Ove [sv]
 • phát âm Ingrid Ingrid [es]
 • phát âm Max Max [en]
 • phát âm Florence Florence [en]
 • phát âm Anders Anders [de]
 • phát âm Carl Carl [en]
 • phát âm Ragnar Ragnar [sv]
 • phát âm Betty Betty [en]
 • phát âm Victor Victor [fr]
 • phát âm Roger Roger [en]
 • phát âm Tobias Tobias [de]
 • phát âm Bill Bill [en]
 • phát âm Mia Mia [en]
 • phát âm Gun Gun [en]
 • phát âm Stefan Stefan [de]
 • phát âm Jenny Jenny [en]
 • phát âm Janet Janet [en]
 • phát âm Daisy Daisy [en]
 • phát âm Einar Einar [no]
 • phát âm Anton Anton [fi]
 • phát âm Veronica Veronica [it]
 • phát âm Elsa Elsa [sv]
 • phát âm Kenneth Kenneth [sv]
 • phát âm dag dag [sv]
 • phát âm Christine Christine [en]
 • phát âm Jimmy Jimmy [en]
 • phát âm Edith Edith [en]
 • phát âm Camilla Camilla [es]