Thể loại:

förnamn

Đăng ký theo dõi förnamn phát âm

 • phát âm Halvard Halvard [no]
 • phát âm Donald Donald [en]
 • phát âm Per-Åke Per-Åke [sv]
 • phát âm Werner Werner [de]
 • phát âm Sverker Sverker [sv]
 • phát âm Isak Isak [sv]
 • phát âm Jesper Jesper [sv]
 • phát âm Max Max [en]
 • phát âm Fred Fred [da]
 • phát âm Glenn Glenn [en]
 • phát âm Greger Greger [sv]
 • phát âm Walter Walter [de]
 • phát âm Petter Petter [sv]
 • phát âm Petrus Petrus [la]
 • phát âm Jarl Jarl [no]
 • phát âm Stellan Stellan [sv]
 • phát âm Jakob Jakob [en]
 • phát âm Örjan Örjan [sv]
 • phát âm Kaj Kaj [eo]
 • phát âm Östen Östen [sv]
 • phát âm Morgan Morgan [en]
 • phát âm Tony Tony [en]
 • phát âm Ingmar Ingmar [sv]
 • phát âm Staffan Staffan [sv]
 • phát âm Tord Tord [ca]
 • phát âm Olle Olle [sv]
 • phát âm Conny Conny [sv]
 • phát âm Krister Krister [sv]
 • phát âm Henning Henning [sv]
 • phát âm Ture Ture [sv]
 • phát âm Hjalmar Hjalmar [sv]
 • phát âm Tage Tage [de]
 • phát âm Helge Helge [da]
 • phát âm Torsten Torsten [de]
 • phát âm Folke Folke [sv]
 • phát âm Ludvig Ludvig [sv]
 • phát âm Erland Erland [sv]
 • phát âm Sigurd Sigurd [sv]
 • phát âm Göte Göte [sv]
 • phát âm Ivar Ivar [sv]
 • phát âm Bert Bert [en]
 • phát âm Hilding Hilding [sv]
 • phát âm Sigvard Sigvard [sv]
 • phát âm Sivert Sivert [sv]
 • phát âm Torgny Torgny [sv]
 • phát âm Lage Lage [de]
 • phát âm Edvin Edvin [sv]
 • phát âm Herbert Herbert [en]
 • phát âm Gilbert Gilbert [en]
 • phát âm Ralf Ralf [de]
 • phát âm Jens Jens [de]
 • phát âm Ingemund Ingemund [sv]
 • phát âm Valdemar Valdemar [fi]
 • phát âm Reidar Reidar [sv]
 • phát âm Ronald Ronald [en]
 • phát âm Svante Svante [sv]
 • phát âm Eskil Eskil [sv]
 • phát âm Bjarne Bjarne [no]
 • phát âm Germund Germund [sv]
 • phát âm Elof Elof [sv]
 • phát âm Klas Klas [nl]
 • phát âm Botvid Botvid [sv]
 • phát âm Ulrik Ulrik [sv]
 • phát âm Brynolf Brynolf [sv]
 • phát âm Verner Verner [sv]
 • phát âm Orvar Orvar [sv]
 • phát âm Ragnar Ragnar [sv]
 • phát âm Evald Evald [et]
 • phát âm Osvald Osvald [sv]
 • phát âm Gunvald Gunvald [sv]
 • phát âm Frans Frans [sv]
 • phát âm Erling Erling [sv]
 • phát âm Sören Sören [de]
 • phát âm Mårten Mårten [sv]
 • phát âm Kristian Kristian [fi]
 • phát âm Leopold Leopold [de]
 • phát âm Malte Malte [pt]
 • phát âm Sune Sune [sv]
 • phát âm Sixten Sixten [sv]
 • phát âm Jörgen Jörgen [sv]
 • phát âm Gustaf Gustaf [sv]
 • phát âm Fredrik Fredrik [sv]
 • phát âm Bengt Bengt [sv]
 • phát âm Evert Evert [sv]
 • phát âm Bernt Bernt [sv]
 • phát âm Kent Kent [sv]
 • phát âm Gösta Gösta [sv]
 • phát âm Håkan Håkan [sv]
 • phát âm Gunnar Gunnar [is]
 • phát âm Rickard Rickard [sv]
 • phát âm Marcus Marcus [en]
 • phát âm Mikael Mikael [sv]
 • phát âm Torbjörn Torbjörn [sv]
 • phát âm Rune Rune [sv]
 • phát âm Mats Mats [sv]
 • phát âm Johan Johan [nl]
 • phát âm Joakim Joakim [sv]
 • phát âm Ulf Ulf [sv]
 • phát âm Vilhelm Vilhelm [hu]
 • phát âm Roger Roger [en]