Thể loại:

family relation.

Đăng ký theo dõi family relation. phát âm

  • phát âm 姐姐 姐姐 [yue]
  • phát âm 哥哥 哥哥 [zh]