Thể loại:

Finnish phonetic alphabet

Đăng ký theo dõi Finnish phonetic alphabet phát âm

 • phát âm Gideon Gideon [en]
 • phát âm Matti Matti [fi]
 • phát âm Yrjö Yrjö [fi]
 • phát âm Aarne Aarne [fi]
 • phát âm Heikki Heikki [fi]
 • phát âm Urho Urho [fi]
 • phát âm farao farao [fi]
 • phát âm Niilo Niilo [fi]
 • phát âm Risto Risto [fi]
 • phát âm Paavo Paavo [fi]
 • phát âm Tyyne Tyyne [fi]
 • phát âm Sakari Sakari [fi]
 • phát âm Eemeli Eemeli [fi]
 • phát âm Vihtori Vihtori [fi]
 • phát âm Bertta Bertta [fi]
 • phát âm Daavid Daavid [fi]