Thể loại:

first person polite

Đăng ký theo dõi first person polite phát âm