Thể loại:

French for whom

Đăng ký theo dõi French for whom phát âm

  • phát âm que
    que [ca]