Thể loại:

fut. di agere

Đăng ký theo dõi fut. di agere phát âm

  • phát âm agent agent [en]
  • phát âm ages ages [en]
  • phát âm agam agam [ga]
  • phát âm aget aget [la]