Thể loại:

futuro do subjuntivo

Đăng ký theo dõi futuro do subjuntivo phát âm

  • phát âm der der [de]
  • phát âm puser puser [pt]
  • phát âm couber couber [pt]