Thể loại:

gaz palny

Đăng ký theo dõi gaz palny phát âm

  • phát âm Butan
    Butan [de]