Thể loại:

genetic disease

Đăng ký theo dõi genetic disease phát âm