Thể loại:

gentílico

Đăng ký theo dõi gentílico phát âm