Thể loại:

geografia física

Đăng ký theo dõi geografia física phát âm

 • phát âm camp camp [en]
 • phát âm Bosch Bosch [de]
 • phát âm puig puig [ca]
 • phát âm torrent torrent [en]
 • phát âm mont mont [fr]
 • phát âm roca roca [es]
 • phát âm serra serra [it]
 • phát âm riu riu [ca]
 • phát âm valls valls [ca]
 • phát âm prat prat [sv]
 • phát âm llac llac [ca]
 • phát âm pla pla [af]
 • phát âm coll coll [ca]
 • phát âm pujol pujol [ca]
 • phát âm vall vall [is]
 • phát âm Busquets Busquets [ca]
 • phát âm Serrat Serrat [ca]
 • phát âm riera riera [ca]
 • phát âm estany estany [ca]
 • phát âm Collell Collell [ca]
 • phát âm pedreguer pedreguer [ca]
 • phát âm Prats Prats [ca]
 • phát âm sorrenc sorrenc [ca]
 • phát âm rius rius [ca]
 • phát âm terregall terregall [ca]
 • phát âm pedregar pedregar [ca]