Thể loại:

German loanwords

Đăng ký theo dõi German loanwords phát âm