Thể loại:

given name (feminine)

Đăng ký theo dõi given name (feminine) phát âm