Thể loại:

greek alphabet

Đăng ký theo dõi greek alphabet phát âm

 • phát âm chi chi [en]
 • phát âm nu nu [sv]
 • phát âm ni ni [da]
 • phát âm pi pi [en]
 • phát âm alpha alpha [en]
 • phát âm teta teta [cs]
 • phát âm mu mu [hr]
 • phát âm zeta zeta [en]
 • phát âm ro ro [kw]
 • phát âm Ψ Ψ [el]
 • phát âm omicron omicron [en]
 • phát âm fi fi [pt]
 • phát âm rho rho [it]
 • phát âm sigma sigma [fr]
 • phát âm labda labda [hu]
 • phát âm digamma digamma [grc]
 • phát âm Ελληνικό αλφάβητο Ελληνικό αλφάβητο [el]
 • phát âm csi csi [ca]
 • phát âm myy myy [fi]
 • phát âm Qoppa Qoppa [grc]
 • phát âm nyy nyy [fi]