Thể loại:

greeting: good morning

Đăng ký theo dõi greeting: good morning phát âm

  • phát âm 早晨
    早晨 [yue]