Thể loại:

Đăng ký theo dõi hæ phát âm

  • phát âm que que [ca]