Thể loại:

hekimlik

Đăng ký theo dõi hekimlik phát âm

  • phát âm nausea
    nausea [en]
  • phát âm pain
    pain [en]