Thể loại:

hekimlik

Đăng ký theo dõi hekimlik phát âm

  • phát âm nausea nausea [en]
  • phát âm pain pain [en]