Thể loại:

homeostasis

Đăng ký theo dõi homeostasis phát âm