Thể loại:

homophones

Đăng ký theo dõi homophones phát âm

 • phát âm through
  through [en]
 • phát âm hour
  hour [en]
 • phát âm right
  right [en]
 • phát âm flour
  flour [en]
 • phát âm great
  great [en]
 • phát âm ore
  ore [en]
 • phát âm teaming
  teaming [en]
 • phát âm throes
  throes [en]
 • phát âm pasties
  pasties [en]