Thể loại:

I waken

Đăng ký theo dõi I waken phát âm

  • phát âm duisim duisim [ga]