Thể loại:

Icelandic footballer

Đăng ký theo dõi Icelandic footballer phát âm

 • phát âm Kolbeinn Sigþórsson Kolbeinn Sigþórsson [is]
 • phát âm Eiður Guðjohnsen Eiður Guðjohnsen [is]
 • phát âm Alfreð Finnbogason Alfreð Finnbogason [is]
 • phát âm Hörður Björgvin Magnússon Hörður Björgvin Magnússon [is]
 • phát âm Hannes Þór Halldórsson Hannes Þór Halldórsson [is]
 • phát âm Jón Daði Böðvarsson Jón Daði Böðvarsson [is]
 • phát âm Emil Hallfreðsson Emil Hallfreðsson [is]
 • phát âm Arnór Ingvi Traustason Arnór Ingvi Traustason [is]
 • Ghi âm từ Jóhann Berg Guðmundsson Jóhann Berg Guðmundsson [is] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Birkir Bjarnason Birkir Bjarnason [is] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Rúnar Már Sigurjónsson Rúnar Már Sigurjónsson [is] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Haukur Heiðar Hauksson Haukur Heiðar Hauksson [is] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Birkir Már Sævarsson Birkir Már Sævarsson [is] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Sverrir Ingi Ingason Sverrir Ingi Ingason [is] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Kári Árnason Kári Árnason [is] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Hjörtur Hermannsson Hjörtur Hermannsson [is] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Theódór Elmar Bjarnason Theódór Elmar Bjarnason [is] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ari Freyr Skúlason Ari Freyr Skúlason [is] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ögmundur Kristinsson Ögmundur Kristinsson [is] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ingvar Jónsson Ingvar Jónsson [is] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Gylfi Þór Sigurðsson Gylfi Þór Sigurðsson [is] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Aron Gunnarsson Aron Gunnarsson [is] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ragnar Sigurðsson Ragnar Sigurðsson [is] Đang chờ phát âm