Thể loại:

in the hand/palm

Đăng ký theo dõi in the hand/palm phát âm