Thể loại:

indefinite article

Đăng ký theo dõi indefinite article phát âm

  • phát âm a
    a [en]
  • phát âm an
    an [en]
  • phát âm unu
    unu [eo]