Thể loại:

indefinite article

Đăng ký theo dõi indefinite article phát âm

  • phát âm a a [en]
  • phát âm an an [en]
  • phát âm unu unu [eo]