Thể loại:

kalbos dalis: būdvardis f.: įvardž.

Đăng ký theo dõi kalbos dalis: būdvardis f.: įvardž. phát âm