Thể loại:

kambarys

Đăng ký theo dõi kambarys phát âm

  • phát âm rom rom [hu]
  • phát âm rommet rommet [no]