Thể loại:

Kapnayan at haynayan

Đăng ký theo dõi Kapnayan at haynayan phát âm

 • phát âm Agham Agham [tl]
 • phát âm sukatan sukatan [tl]
 • phát âm kabatas kabatas [tl]
 • phát âm lahatan lahatan [tl]
 • phát âm salipapaw salipapaw [tl]
 • phát âm katiktik katiktik [tl]
 • phát âm dagikapnayan dagikapnayan [tl]
 • phát âm salumpuwit salumpuwit [tl]
 • phát âm urian urian [tl]
 • phát âm kapnayan kapnayan [tl]
 • Ghi âm từ haykapnayan haykapnayan [tl] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ haynayan haynayan [tl] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ dihaying dihaying [tl] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ miktinig miktinig [tl] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ haying haying [tl] Đang chờ phát âm