Thể loại:

Kofun period

Đăng ký theo dõi Kofun period phát âm