Thể loại:

letters combination sound

Đăng ký theo dõi letters combination sound phát âm

  • phát âm ui ui [nl]
  • phát âm uí [ga]