Thể loại:

Levantine numbers

Đăng ký theo dõi Levantine numbers phát âm