Thể loại:

logística.

Đăng ký theo dõi logística. phát âm

 • phát âm bas bas [fr]
 • phát âm lo lo [it]
 • phát âm Bol Bol [fr]
 • phát âm teu teu [pt]
 • phát âm gri gri [ro]
 • phát âm fi fi [pt]
 • phát âm soc soc [fr]
 • phát âm HP HP [pt]
 • phát âm Ers Ers [fr]
 • phát âm coc coc [ro]
 • phát âm pilotage pilotage [fr]
 • phát âm Ro-ro Ro-ro [fr]
 • phát âm agendar agendar [es]
 • phát âm ad valorem ad valorem [fr]
 • phát âm PSS PSS [es]
 • phát âm fo fo [it]
 • phát âm HH HH [en]
 • phát âm EMF EMF [en]
 • phát âm Reexportation Reexportation [en]
 • phát âm fak fak [tr]
 • phát âm NVOCC NVOCC [en]
 • phát âm LCL LCL [en]
 • phát âm railage railage [en]