Thể loại:

male noun

Đăng ký theo dõi male noun phát âm