Thể loại:

masc. pl.

Đăng ký theo dõi masc. pl. phát âm